Aktuality

Navštivte nás také
na facebooku!

Kontakt

+420 603 538 858
+420 603 546 556 formanislatinany@gmail.com

Sponzoři

Město Slatiňany

Česká obec sokolská

Pardubický kraj

Proteco Pardubice s.r.o.O souboru

Členy souboru jsou jak zkušení muzikanti a tanečníci, kteří se věnují lidovému umění již více jak dvě desítky let, tak i zástupci mladé generace, která vyrostla mj. i z dětského souboru Sejkorky Slatiňany.

Při představování průřezu tvorby ze svého regionu je zajímavé pozorovat, jak se mění nálada jednotlivých písniček a tanců a také jak si dokážou i jinak křehké dívčiny pořádně „vejsknout“ a nenechat se jen tak dostat z kola ven. Samozřejmě že vedle sousedských, obkročáků či skočné nechybějí ani oblíbené mateníky v různých úpravách a choreografiích, při kterých se vydovádí jak muzikanti, tak i tanečníci. Těmito tanci byl region Chrudimska-Nasavrcka vyhlášen. Formani pracují s tanečním materiálem jak v základních formách, tak i v komponovaných celcích, jako například v pásmech Formanskou cestou (2007), Nešťastné vdávadlo (2009) a Život manželský (2014).

Historie

Soubor vznikl v roce 2004, ale skutečné počátky se datují mnohem, mnohem dříve. Jednoho památného dne se sešlo v Zaječicích několik nadšených lidí a pod křídly Osvětové besedy hráli a zpívali. A pak jejich vedoucí Helenka potkala Aleše, který tancoval v Lipce, kolébce mnoha výborných tanečníků a muzikantů, a krátce nato vznikl folklorní soubor Kohoutek.

Po mnoha letech se ti starší z Kohoutku rozhodli jít vlastní cestou, přibrali bývalé kamarády z Lipky a dnes je tu parta lidí, kteří hrají, zpívají a tancují pro radost.

česká verze aktualizována 4. prosince 2011 design Jan Pachol 2010